Fem kandidater deltar detta år i LC Karis-Pojo Lucia-evenemang.

En av dem får allmänheten rösta fram som Lucia via röstningslådor som är utplacerade på olika ställen i Karis, Pojo, Svartå och Fiskars; Karis Apotek, Karis bibliotek, Lilla Hembageriet, Restaurang KW, Restaurang Brasseriet, Restaurang Socis, K-Supermarket Karis, S-Market Karis, K-Market Svartå, Deli-Tukku Pojo, Pojo Apotek, K-Market Fiskars.

Röstningslådorna samlas in för rösträkning kvällen 4.12, genast därefter meddelar vi vem som har den äran att få vara årets Lucia !

Foto: Fotosto

Kandidaterna är:

1) Elin Blomfelt
Elin Blomfelt IMG 0290
Elin är 15 år, bor i Pojo och går i Karis svenska högstadium. Till hennes hobbyn hör att spela piano och vara med vänner. Hon beskriver sig som glad, energisk och empatisk. Som lucia vill hon lysa upp den kalla och mörka vardagen och sprida glädje till både gamla och unga.

 

2) Fanny Laaksonen.
Fanny Laaksonen IMG 0289
Fanny är 15 år, bor i Karis och går i Karis svenska högstadium. Som hobbyn nämner hon handboll och att hänga med vänner. Hon beskriver sig som glad, snäll och positiv. Som lucia vill hon sprida glädje till alla människor.

 

3) Felicia Wadenström.
Felicia Wadenström IMG 0293
Felicia är 15 år och bor i Pojo. Hon går i Karis svenska högstadium. På fritiden spelar hon bas i band, sjunger och umgås med vänner. Hon tycker om film och teater. Hon beskriver sig som musikalisk, trevlig och utåtriktad. Som lucia vill hon sprida fröjd och gemenskap genom sång och positivitet.

 

4) Julia Berlin.
Julia Berlin IMG 0286
Julia är 15 år, bor i Pojo och går i Karis svenska högstadium. Som hobbyn nämner hon att umgås med vänner, sång och Pojo FBK. Hon beskriver sig som hjälpsam, godhjärtad och kreativ. Som lucia vill hon att ingen ska behöva känna sig ensam och att vi ska finnas till för varandra.

 

5) Rebecka Pulliainen.
Rebecka Pulliainen IMG 0297
Rebecka är 16 år, bor i Karis och går i Axxell. Hennes hobbyn är musik, dans och gym. Hon beskriver sig som snäll, musikalisk och glad. Som lucia vill hon vara emot mobbning. Hon ser lucia som en som vill bara väl åt alla.