Klubben har genomfört Lucia-aktiviteten sedan år 1983.


Genom en omröstning som samtidigt är en insamling väljer befolkningen i Karis/Svartå och Pojo en Lucia inför den 13.12 varje år.
 
Lucia-omröstningen är ingen misstävling och ändamålet med Lucia är att sprida värme och glädje dels på Luciadagen, som kulminerar i Luciafesten på kvällen, alternativt i Karis och Pojo kyrka, dels fram till början av januari genom besök på olika vårdinträttningar, sjukhus, dagis, arbetsplatser etc. Lucia är i regel varmt emottagen och efterlängtad var än hon uppträder tillsammans med sina tärnor med sång.
 
Klubbens bröder med ladies organiserar omröstningen med röstställen runt om i trakten samt sköter transport och övrigt praktiskt i samband med uppträdandena. Klubben emottar gärna bidrag i samband med uppträdandena - bidrag som senare delas ut till andra behövande.
 
Varje höst i september-oktober kan man ta kontakt med klubben med tips på unga damer som är villiga att fungera som Lucia och tärnor. Alla uppställda i omröstningen deltar också i uppträdandena.
 
Aktuellt om Lucia-kandidaterna på Facebook-sidan


Vy från Fiskars bruk 2012; Fröken Lucia på besök 15.12.2012  © 2012 O.Rönn i Karis.