Bilder från kröningen av Karis-Pojo Lucia som i år skedde i Pojo kyrka tillsammans med tärnorna Catharina Flythström, Antonia Berlin, Rosanna Sjöstrand, Emma Tuomolin och Alexandra Ajalin.