Styrelsen för Lions Club Karis-Karjaa 2020-2021:

President Monika Wikström
Första vicepresident Janne Fyrqvist
Andra vicepresident Stefan Grönberg
Kassör Harriet Jönsson
Första sekreterare Niclas Qwarfordt
Andra sekreterare Maarit Hujanen
Klubbmästare Anne Winqvist
Past president Maj-Len Roos