Jubileumsdonation hjälper anhöriga till mentalvårdens patienter

En check på 10.000 e överräcktes den 18.4.2011. På bilden närmast kameran lionpresident Matti Lindevall, Anne Alakiuttu från föreningen för anhöriga samt lionsklubbens sekreterare Johan Westerlund.

Till födelsedagsgåva på 50-årsdagen har Lions Club Karis-Karjaa gjort en särskild stordonation till ett värde av 10.000 €. Donationen används till att stöda anhöriga till mentalvårdens patienter.

Då en person insjuknar i en psykisk sjukdom är det inte bara patienten själv som drabbas. Det finns också anhöriga, föräldrar, syskon, makar. Problemen som dessa anhöriga möter är av oerhört varierande slag. Oron för den sjuka, skuldkänslor, rädsla för vad som skall hända härnäst, ekonomiska bekymmer och naturligtvis förvirring som beror på den uppkomna situationen. För många är kunskapen om diagnoser, orsakssammanhang och vårdmetoder rätt liten. Patienten får vård inom ramen för sjukvården i samhället, men de anhöriga blir lätt utan hjälp. De åtnjuter sällan stöd för närståendevård.

Den stress som detta ger upphov till syns bl.a. på att risken att själv insjukna i depression för denna grupp är 38 %. För familjen blir det "sten på börda".

Lionsklubbens gåva förmedlas till föreningen Omaiset mielenterveystyön tukena ry. Föreningen planerar att i oktoberför dessa pengar ordna en kurs för anhöriga till sådana som insjuknat. Kursen omfattar ett veckoslut med en uppföljande dag några veckor senare. I kursprogrammet ingår information, delande av erfarenheter och rekreation. Vidare arrangeras tre allmänna föreläsningar och en broschyr med information och kontaktuppgifter produceras. Allt detta görs för båda språkgrupperna i Karis och Pojo.

Närmare information om projektet kommer att publiceras bl.a. här.