Bidrag från klubben

Lionsbidrag beviljas i regel av styrelsen som sammanträder en gång i månaden. Ifall vi inte har de uppgifter som vi behöver för att bilda oss en uppfattning av ändamålet skjuts ärendet upp till följande möte. Snabba bidragsbeslut kan göras endast av starkt vägande skäl.
 
Vid beviljande av bidrag är det av stor betydelse att vi får en helhetsbild av ändamålet. Vi hjälper gärna till då vi ser att också den som sökt bidrag och andra lokala aktörer satsar, medan vi är mera försiktiga med bidrag som bara handlar om att "få in lite lätta pengar".

Bifoga därför gärna en plan och budget från vilken framgår vilka andra pengar som söks, och hur stor andel av helheten Lions planeras stå för.

För Lions är också en viss synlighet nödvändig. Eftersom vi samlar in pengarna genom olika slag av aktiviteter och insamlingar är det viktigt för oss att människor ser att pengarna också används till ändamål som man kan omfatta.

OBS! Enligt ett beslut som Lions Karis-Karjaa har fattat så stöder vi inte andra föreningar och beviljar därför inga bidrag till föreningar.

Powered by BreezingForms

Språk Kieli

Välgörenhet