På Lions Club Karis-Karjaa -området finns ett 30-tal olika skolor och läroinrättningar. Ca 10 lågstadier på finska och svenska, högstadier, gymnasier, yrkeskolor, yrkeshögskolor, musikinstitut för att nämna en del.

Lions har en gammal tradition att bidra till några elevers skolframgångar i olika avseenden genom stipendier.

Skolorna avgör själva på vilka kriterier stipendiemottagaren utses, och systemen varierar stort. Den gemensamma nämnaren är att någon elev får en liten uppmuntran eller belöning för sin insats i sitt eget skolarbete och sin egen skolvardag.

Sammanlagt delar klubben ut stipendier för drygt 2000 € varje vår.

 

Språk Kieli

Välgörenhet