Lions Club Karis-Karjaa fyllde år 2011 50 år.
Själva Lionsrörelsen grundades år 1917 i USA och spred sig till Europa 1948 och till Finland 1950. Drygt tio år senare grundades alltså vår stolta klubb.Klubben har Karis och Pojo som sitt område, och har under sina fem decennier lämnat djupa spår i bygden.


Klubben är sedan hösten 2013 en blandklubb och kan sålunda ta både damer och herrar som medlemmar.
Både enskilda stora evenemang och återkommande starka traditioner kan nedtecknas i klubbens historik.
Klubben samlas till möte en gång i månaden.
Verksamheten leds därutöver av en styrelse som väljs för ett år i sänder, styrelsen leds av klubbens president.
Alla aktiviteter har en egen kommittén med en dragare. På detta sätt är den omfattande verksamheten delegerad så att alla har en uppgift, och så att de tunga uppdragen cirkulerar på ett naturligt sätt.
Du kan läsa mera om klubben på Facebook-sidan.