Alla insamlade medel går oavkortade till välgörenhet. Lions är en av världens största hjälporganisationer med runt 1,4 miljoner medlemmar.

Lions Club Karis-Karjaa fyllde 50 år 2011.
Klubben är sedan hösten 2013 en blandklubb och välkomnar därmed både damer och herrar som medlemmar.

Själva Lionsrörelsen grundades år 1917 i USA och spred sig till Europa 1948 och till Finland 1950. Drygt tio år senare grundades alltså vår stolta klubb. Klubben har Karis och Pojo som sitt område, och har under sina sex decennier lämnat djupa spår i bygden.

Både enskilda stora evenemang och återkommande starka traditioner kan nedtecknas i klubbens historik.
Klubben samlas till möte en gång i månaden.
Verksamheten leds därutöver av en styrelse som väljs för ett år i sänder, styrelsen leds av klubbens president.
Alla aktiviteter har en egen kommitté med en dragare. På detta sätt är den omfattande verksamheten delegerad så att alla har en uppgift, så att uppdragen cirkulerar på ett naturligt sätt.
Du kan läsa mera om klubben på Facebook-sidan.