Styrelsen för Lions Club Karis-Karjaa 2023-2024:

President Rita Isaksson
Första vicepresident Monika Wikström
Andra vicepresident Susanna Röberg
Kassör Harriet Jönsson
Första sekreterare Gustav Laxell
Andra sekreterare Maarit Hujanen
Klubbmästare Anne Winqvist
Past president Janne Fyrqvist