Röstningsställen: KW, Brasserie, Socis, K-supermarket Karis, S-market
Karis, Lilla Hembageriet, Nya Fokus, K-market Svartå och S-market Pojo.
Sista röstningsdagen 4.12.

Uppe till vänster / ylhäällä vasemmalla

Jessica Grönroos, 15 år, från Svartå

- Går i grundskolan

Säger att hon är positiv, social och nyfiken

- Opiskelee peruskoulussa

Olen positiivinen, ulospäin suuntautuva ja luottavainen

 

Uppe till höger /ylhäällä oikealla

Catharina Flythström, 17 år, från Svartå

- Går i Karis-Billnäs gymnasium

Säger att hon är positiv, utåtriktad och tillförlitlig

- Opiskelee Karis-Billnäs gymnasiumissa

Olen positiivinen, ulospäin suuntautuva ja luottavainen

 

Nere till vänster / alhaalla vasemmalla

Antonia Berlin, 16 år, från Pojo

- Går i Karis-Billnäs gymnasium

Säger att hon är kreativ och empatisk

- Opiskelee Karis-Billnäs gymnasiumissa

Olen kreatiivinen ja empaattinen

 

Nere till höger / alhaalla oikealla

Rosanna Sjöstrand, 19 år, från Närpes

- Går i VNF

Säger att hon är godhjärtad, mångsidig och utåtriktad

- Opiskelee Västra Nylands folkhögskolassa

Olen hyväsydäminen, monipuolinen ja ulospäin suuntautuvaVid frågor tag kontakt med Anne Winqvist, tel. 040 590 4052.

Bilderna är tagna av Jonathan Terlinden.