Styrelsen för Lions Club Karis-Karjaa 2023-2024:

President Rita Isaksson
Första vicepresident Monika Wikström
Andra vicepresident Susanna Röberg
Kassör Harriet Jönsson
Första sekreterare Gustav Laxell
Andra sekreterare Maarit Hujanen
Klubbmästare Anne Winqvist
Past president Janne Fyrqvist

info (at) lionskariskarjaa.fi

Jubileumsdonation hjälper anhöriga till mentalvårdens patienter

En check på 10.000 e överräcktes den 18.4.2011. På bilden närmast kameran lionpresident Matti Lindevall, Anne Alakiuttu från föreningen för anhöriga samt lionsklubbens sekreterare Johan Westerlund.

Till födelsedagsgåva på 50-årsdagen har Lions Club Karis-Karjaa gjort en särskild stordonation till ett värde av 10.000 €. Donationen används till att stöda anhöriga till mentalvårdens patienter.

Då en person insjuknar i en psykisk sjukdom är det inte bara patienten själv som drabbas. Det finns också anhöriga, föräldrar, syskon, makar. Problemen som dessa anhöriga möter är av oerhört varierande slag. Oron för den sjuka, skuldkänslor, rädsla för vad som skall hända härnäst, ekonomiska bekymmer och naturligtvis förvirring som beror på den uppkomna situationen. För många är kunskapen om diagnoser, orsakssammanhang och vårdmetoder rätt liten. Patienten får vård inom ramen för sjukvården i samhället, men de anhöriga blir lätt utan hjälp. De åtnjuter sällan stöd för närståendevård.

Den stress som detta ger upphov till syns bl.a. på att risken att själv insjukna i depression för denna grupp är 38 %. För familjen blir det "sten på börda".

Lionsklubbens gåva förmedlas till föreningen Omaiset mielenterveystyön tukena ry. Föreningen planerar att i oktoberför dessa pengar ordna en kurs för anhöriga till sådana som insjuknat. Kursen omfattar ett veckoslut med en uppföljande dag några veckor senare. I kursprogrammet ingår information, delande av erfarenheter och rekreation. Vidare arrangeras tre allmänna föreläsningar och en broschyr med information och kontaktuppgifter produceras. Allt detta görs för båda språkgrupperna i Karis och Pojo.

Närmare information om projektet kommer att publiceras bl.a. här.

 

Det har förflutit 50 år sedan Lions Club Karis-Karjaa r.f. grundades. Efter förberedande arbete av Hans Broman, medlem av Lions Club Ekenäs, samlades 15 inbjudna kandidater till det grundande mötet den 19. april 1961. Stiftelseurkunden undertecknades och godkändes slutligen i Lions internationella högkvarter den 12. juni 1961. Kaprio fungerade som klubbens första president.

Charter-night firades den 15.11.1961.
Den nya klubben, förstärkt med några nya medlemmar, inledde sin verksamhet med stor entusiasm.
Många aktiviteter har utförts under de gångna 50 åren, och ännu idag är klubben en livskraftig förening.
En ledstjärna för lionsklubbarna har från början varit "att genom aktiva insatser på olika områden bidra till samhällets välfärd".
Med den målsättningen har även Lions Club Karis-Karjaa r.f. deltagit i det lokala, nationella och internationella.

Vår klubb grundades år 1961. Med anledning av detta firade vi 50-årsjubiléum med många satsningar för ett par år sedan.

Jubileumsdonation hjälper anhöriga till mentalvårdens patienter

Till födelsedagsgåva på 50-årsdagen har Lions Club Karis-Karjaa gjort en särskild stordonation till ett värde av 10.000 €. Donationen används till att stöda anhöriga till mentalvårdens patienter.

Läs mer

 

Klubben grundades

Det har förflutit 50 år sedan Lions Club Karis-Karjaa r.f. grundades. Efter förberedande arbete av Hans Broman, medlem av Lions Club Ekenäs, samlades 15 inbjudna kandidater till det grundande mötet den 19. april 1961. Stiftelseurkunden undertecknades och godkändes slutligen i Lions internationella högkvarter den 12. juni 1961.

Läs mer

 

Fotoutställning

En fotoutställning med bilder från klubbens möten, projekt, resor och viktiga milstolpar har sammanställts. Utställningen fick mycket uppmärksamhet och visar tydligt hur betydelsefull klubben varit genom åren.

Läs mer