Karis Lions år 2023-2024 har inletts med 2 loppisar vid lagret i Åminnefors. Det första hölls 16.9 och det andra - samtidigt som Slow Food arrangerades i Fiskars och Billnäs October Fair i Bruket - lördagen den 30.9. Tack till alla Besökare! Pengarna går till hjälpverksamhet i regionen.

Vi sammanträder i Servicehuset i Karis första onsdagen i månaden. För att vidga vyerna besöker vi även andra klubbar. LC Hanko-Hangö besöktes i september och oktober besöket går till LC Sjundeå. Nästa månadsmöte ons 1.11.23 får vi besök av stadsdir. Petra Theman samt Lions Bröder från Ekenäs. 

Du vet väl att Lions klubbarna nuförtiden består av både manliga och kvinnliga klubbmedlemmar? Dessutom söker vi ständigt nya medlemmar, speciellt bland de yngre leden. Kom och bekanta Dej med vår verksamhet!

Rita Isaksson, President 2023-2024